ORGLET I SEEST KIRKE - 2001


Manual I : Fugara 8' , Spidsfløjte 8' , Suavial 4' , Quint 2 2/3' ,
Principal 2' , Terts 1 3/5'
Manual II : Spidsgedakt 8' , Salicet 8' (fra a) , Gemshorn 4' , Quintatøn 4' , Travers 2' , Vox Humana 8'
Pedal : Subbas 16' , Spidsfløjte 8' (transm.)

Klaviaturomfang : C-g3 / C-f1
Koblinger : I+II P+I P+II
Kilebælg og Regulatorbælg
Kanaltremulant
Uligesvævende temperering
Facadetegning : AHR