ORGLET I KLOSTERKIRKEN, ÅRHUS - 2003


Manual I : Dækfløjte 8' , Quintadena 4' (fra c1) , Lillefløjte 2'
Manual II : Spidsfløjte 8' , Vox Monastica 8' , Saliciona 4'
Pedal : fast anhang P+II

Klaviaturomfang : C-g3 / C-d1
Kobling : II+I
Kilebælg
Bas-/diskantdelt registratur (h/c1) på Man.II
Uligesvævende temperering
Facadetegning : Per Kristensens Tegnestue, Århus