ORGELFACADE der spejler udsigten bag altret


Væggen bag kirkens alter brydes af et stort vinduesparti med udsigt til frodige, gamle træer. Bag træfacadens åbninger vil orglets piber være synlige.