ORGELOPGAVE der måtte opgives


Livshjulet - motiv på kirkens sydvæg - som snitværk over og under facadepiberne.